Totalentreprise

Nybyg i Lemvig, Struer og området

Hos Brask Byg har vi gennem mere end 10 år i byggebranchen opbygget et stort netværk af lokale håndværker indenfor alle brancher, der gør at vi kan tage totalentreprisen på dit næste projekt indenfor nybyg, tilbyg eller en totalentreprise. Du kan derfor roligt læne dig tilbage og lade Brask Byg stå for dine byggedrømme

Kontakt os i dag

Ønsker I at høre mere om vores ydelser eller få et uforpligtende tilbud? Kontakt os direkte på telefon +45 21 81 01 30 eller send en e-mail til Morten@braskbyg.dk I har også mulighed for at udfylde vores kontaktformular, så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Det overordnede mål og omfang for projektet i en totalentreprise kan variere afhængigt af kundens specifikke behov. Det kan omfatte ombygning, renovering eller nybyggeri af en bygning eller facilitet. Målet kan være at skabe et moderne og funktionelt rum, opgradere eksisterende faciliteter, tilpasse til ændrede behov eller udvide kapaciteten. 

Omfanget kan omfatte design, konstruktion, indkøb af materialer, koordinering af underentreprenører og gennemførelse af alle nødvendige arbejder. Projektet kan omfatte både indvendige og udvendige arbejder, herunder strukturelle ændringer, VVS, elektrisk arbejde, tømrerarbejde, malerarbejde og installation af inventar. 

Det overordnede mål er at opfylde kundens krav og skabe et færdigt produkt, der opfylder de ønskede kvalitetsstandarder og funktionalitet. En grundig afklaring af mål og omfang i starten af projektet er afgørende for at sikre, at alle interessenter har en fælles forståelse og forventningsafstemning.

Budgettet for et projekt i en totalentreprise kan variere betydeligt afhængigt af projektets omfang, størrelse og kompleksitet. Budgettet skal omfatte omkostningerne til materialer, arbejdskraft, underentreprenører, eventuelle tilladelser eller godkendelser samt en buffer til uforudsete udgifter. 

Det er vigtigt at udarbejde et realistisk budget, der tager højde for markedsværdierne for materialer og arbejdskraft samt eventuelle ekstraomkostninger, der kan opstå undervejs. En grundig gennemgang af projektdetaljerne, en vurdering af omkostningsestimater fra entreprenører og konsultation med byggefagfolk og eksperter kan hjælpe med at udvikle et mere præcist budget. 

Det anbefales at afsætte en del af budgettet til uforudsete udgifter for at håndtere eventuelle uventede omkostninger eller ændringer i projektets forløb. En nøje overvågning af omkostningerne undervejs og en regelmæssig opdatering af budgettet er også vigtige for at sikre, at projektet forbliver inden for de økonomiske rammer.

Den ønskede tidsramme for et projekt i en totalentreprise afhænger af projektets omfang, kompleksitet og eventuelle tidsbegrænsninger eller tidsfølsomme faktorer. Kunden kan have en specifik tidsramme i tankerne baseret på deres behov, tidsplan eller eksterne faktorer såsom lejekontrakter eller forretningsmæssige hensyn. 

Det er vigtigt at kommunikere den ønskede tidsramme tydeligt til entreprenøren og sikre, at den er realistisk og opnåelig inden for projektets omfang. En professionel entreprenør vil kunne vurdere tidsrammen baseret på erfaring, ressourcer og arbejdskapacitet. 

Det er vigtigt at tage højde for mulige forsinkelser, ændringer i projektets omfang og samarbejde med entreprenøren om at udvikle en realistisk og fleksibel tidsplan, der tager højde for alle nødvendige trin og aktiviteter i projektet. En klar og effektiv kommunikation mellem kunden og entreprenøren er afgørende for at opnå en succesfuld afslutning inden for den ønskede tidsramme.

De specifikke arbejder og opgaver, der skal udføres i en totalentreprise, vil variere afhængigt af projektets omfang og karakter. Nogle almindelige arbejder og opgaver kan omfatte nedrivning af eksisterende strukturer, opbygning af nye vægge eller ruminddelinger, installation af VVS-systemer, elektrisk arbejde, gulvbelægning, malerarbejde, montering af inventar og udførelse af finish og efterbehandling. 

Afhængig af projektets behov kan der også være behov for specialiserede opgaver som tagarbejde, facadeændringer, ventilationssystemer eller installation af tekniske installationer. 

Det er vigtigt at have en detaljeret arbejdsbeskrivelse og specificere alle nødvendige opgaver og arbejder i kontrakten med entreprenøren. En klar kommunikation og forståelse af de specifikke arbejder og opgaver mellem kunden og entreprenøren er afgørende for at sikre, at projektet udføres i overensstemmelse med forventningerne og leverer de ønskede resultater.

Ja, der kan være behov for tilladelser eller godkendelser i forbindelse med en totalentreprise, afhængigt af projektets omfang og lokale regler og bestemmelser. 

Byggetilladelser kan være påkrævet for større renoveringer, ændringer i bygningsstrukturen eller tilføjelser til eksisterende bygninger. Tilladelser kan også være nødvendige for elektriske, VVS- og brandbeskyttelsessystemer, afhængigt af regionale og nationale bygningsregler.

Det er vigtigt at undersøge og kontakte de relevante myndigheder og bygningsregulerende myndigheder for at få vejledning om de nødvendige tilladelser og godkendelser.

Entreprenøren kan normalt hjælpe med at håndtere ansøgningsprocessen og sikre, at alle krav overholdes.

Det er vigtigt at give tilstrækkelig tid til behandling af ansøgninger og sikre, at alle nødvendige tilladelser er på plads, før arbejdet påbegyndes.

Få dit tilbud her